Biosea-nn.ru

Женский журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форумы — Ваши любимые книги и о чём они?

Какая ваша любимая книга

сообщений 187
Местоположение: Украина Антрацит, Луганская обл.
Род занятий: ultimate jee dev
Возраст: 36 лет

хочу поділитися цікавим — як на мене — посиланням на лекції Руслана Нарушевича, що пояснює досить дохідливо та зрозуміло особливості людської психології, чоловічої, жіночої, дитячої, розкриває наслідки хибного ставлення до жінок та дітей, до оточуючих взагалі. Подаючи цю інформацію, наголошує, що спирається на індійське ведичне знання, і так, дійсно, іноді може якусь легенду розповісти, чи історію з життя якогось індійського святого, шо жив за ведичних часів, та, проте, робить це з цікавим почуттям гумору, окрім вед посилається і на сучасні психологічні знання, дає, так би мовити, можливість порівняти. Особисто для мене слухання його лекцій (адже я хочу поділитися саме аудіозаписами лекцій Нарушевича) було своєрідною терапією з певних умов відносин у родині моїх батьків. Особливий наголос робить на важливості якісного, цілючого, як що можна так сказати, спілкування — живого спілкування, як найдіючішого способу вирішення душевних, життєвих, соціальних проблем та негараздів. Я прослухав декілька курсів, починав зі «школи істинних леді та джентельменів»: audioveda.ru/.

А це декілька тез, що я запам»ятав, з лекцій Олега Торсунова, що на нього посилається Нарушевич. Ці тези — це дії, виконання яких попри все інше підвищує спроможність до навчання, допомагає стати тобі розумнішим, якщо коротко:
— Поважай жінок
— Не протистав свою волю волі інших чоловіків
— Поважай старших
— Їж в обід зернові та не наїдайся на ніч

Ну і ще із цікавого:
Любити жінку — означає надавати їй турботу, турбуватися про жінку, тобто:
— бути близьким
— надавати безпеку (захист від зовнішніх умов світу, захист від інших людей та від себе самого, захист від неї самої — від тих різноманітних емоційних станів, що приходять до неї та змушують її страждати попри її власну волю 😉 )
— бути вдячним, бо найбільша винагорода для чоловіка — це можливість спілкування із жінкою

Любити ж чоловіка — означає довіряти йому, тобто:
— приймати його таким, який він є
— показувати йому, що він вільний у своїх діях та рішенях
— показувати йому, що він потрібен

Почуття у жінки розвиненіші у шість разів від почуттів чоловіка — і навпаки, почуття чоловіка у шість разів грубіші за почуття жінки, то ж і страждання, що приходять від органів почуттів та психіки у жінки у шість разів сильніші за ті самі страждання у чоловіка.

Хочу поделиться интересной как по мне, ссылкой на лекции Руслана Нарушевича, который доходчиво и понятно объясняет особенности человеческой психологии, мужской, женской, детской, раскрывает последствия неверного отношения к женщинам, детям, к окружающим вообще. Давая эту информацию, подчеркивает, что опирается на ведическое знание, и да, действительно, иногда может легенду какую-нибудь рассказать и ли историю из жизни какого-нибудь индийского святого, который жил в ведические времена, но все же делает это с интересным чувством юмора, кроме вед ссылается и на современные психологические знания, дает, так сказать, возможность сравнивать. Лично для меня прослушивание его лекций (ведь я хочу поделиться именно аудиозаписями лекций Нарушевича) было своеобразной терапией по причине определенных отношений в семье моих родителей. особый акцент делает на важности качественного, целебного, если можно так сказать, общения — живого общения, как самого действенного способа решения душевных, жизненных, социальных проблем и неурядиц. Я прослушал несколько курсов, начинал со «школы истинных леди и джентльменов»: audioveda.ru/.

А это несколько тезисов, которые я запомнил из лекций Олега Торсунова, на которого постоянно ссылается Нарушевич. Эти тезисы — это действия, выполнение которых кроме всего прочего повышает способность к обучению, помогает стать тебе умнее, если коротко:
Уважай женщин
Не противопоставляй свою волю воле других мужчин
Уважай старших
Ешь в обед злаки и не наедайся на ночь

Ну и еще из интересного:
Любить женщину — означает давать ей заботу, заботиться о ней, то есть:
быть близким
давать защиту (защиту от внешних условий мира, защиту от других людей и от самого себя, защиту от нее самой — от тех разнообразных эмоциональных состояний, которые приходят к ней и заставляют страдать не зависимо то ее собственной воли)
быть благодарным, ведь наибольшая награда для мужчины — это возможность общения с женщиной

Любить же мужчину — означает доверять ему, то есть:
принимать его таким, какой он есть
показывать ему, что он свободен в своих действиях и решениях
показывать ему, что он нужен

Чувства у женщины в шесть раз более развиты, чем к мужчины — и наоборот, чувства мужчины в шесть раз грубее чувств женщины, поэтому и страдания, которые приходят от органов чувств и психики у женщины в шесть раз сильнее чем те же страдания у мужчины.

Отвечаем рекрутеру на вопрос о книгах

Почему рекрутеры на собеседованиях задают вопросы о любимой или последней прочитанной книге, и как на них лучше отвечать.

Вопрос о книгах на собеседовании стал очень актуален в последнее время: «Какую последнюю книгу вы прочли?», «Что вы сейчас читаете», «Какая ваша любимая книга и почему?», «Что посоветуете мне прочесть?». Он ставит в тупик соискателей тем, что неожидан, его можно считать личным и, увы, не все читают книги запоем.

На этот вопрос, как и на любой другой вопрос интервьюера, нет правильного ответа. Правильной может быть только стратегия ответа, а детали — это уже сугубо индивидуально. Work.ua разбирает самые распространенные вариации этого вопроса и выигрышные направления ответа на них.

1. «Какую последнюю книгу вы прочли?»

Этот вопрос на общее развитие кандидата и выявление его стремления развиваться профессионально. Находите ли время на чтение вообще, читаете только профессиональную литературу или, наоборот, в книгах предпочитаете черпать всё, кроме профессионального развития?

Не нужно сочинять список литературы, который, как вам кажется, сделает вас умнее в глазах менеджера по персоналу. Лучше назовите две книги, которые вы действительно недавно читали: одну профессиональную и одну художественную. Тем самым вы покажете, что развиваетесь не только как специалист, но и как личность.

2. «Какую книгу вы сейчас читаете?»

Лучше, чтобы вы ответили на подобный вопрос как можно скорее, не мешкая. Он выясняет ваши нынешние жизненные приоритеты. Если вы находитесь в поиске работы и новых знаний, читаете профессиональную книгу, которая имеет отношение к области, работать в которой претендуете, — здорово, смело называйте. Если, несмотря на смену деятельности, читаете классику и что-то для души — тоже здорово, значит вы достаточно уверены профессионально.

Читать еще:  Не интересно читать книги

Главное — чтобы чтение или прослушивание аудиокниг находили место в вашей жизни как таковое.

3. «Ваша любимая книга в детстве?»

Наивный на первый взгляд вопрос на самом деле со сложной технологией. Задан может быть так:

— Вы любите читать бизнес-литературу?

— Что вам особенно понравилось из последних публикаций?

— А в детстве какая книга была любимой? А герой какой?

Детство — понятие растяжимое. Кто-то вспомнит «Золотую рыбку», кто-то «Дядю Степу», а кто-то «Мастера и Маргариту» или «Шерлока Холмса» из более позднего детства, так скажем. Но это имеет небольшое значение, потому что рекрутеры умудряются черпать информацию с любого ответа и подбирать тех, с кем, как кажется, по пути. Кому-то золушки нужны, а кому-то те, кто не верит в успех с минимальными затратами пота и крови.

4. «Какую книгу вы рекомендовали бы прочесть?»

Также популярная интерпретация вопроса о любимой книге. Так рекрутер пытается узнать подлинные интересы, о которых не спросишь напрямую. Технология несколько неудачна, потому что советовать нужно исходя как раз из интересов того, кто спрашивает, но она все равно используется.

Здесь советуем выбрать книгу, которую вы искренне любите, которая произвела сильное впечатление на вас в свое время и о которой компетентно можете сказать, почему именно ее рекомендуете. Ну и помните, что этот вопрос скорее не столько о книге, которую вы выбираете, сколько о вас. Поэтому желательно, чтобы чтиво не было материалом еще школьной программы.

Как НЕ нужно отвечать

Категорически не дальновидно на этот вопрос отвечать следующим образом:

  • «Не люблю читать, это пустая трата времени». Чтение — один из основных способов развиваться практически бесплатно, как минимум странно отказываться от него.
  • «Предпочитаю чтению просмотр фильмов и сериалов». В фильмах мы видим картину под углом зрения режиссера. В книгах изначально формируем свое мнение на ту или иную ситуацию.
  • «Интересуюсь эротическими новеллам или религиозными книгами». Такие ответы слишком личные — лишняя информация для рекрутера.
  • «Нет времени для чтения». Каждый день можно выделить 15 минут на чтение перед сном, все дело в нашем желании и стремлении узнавать новую информацию, переживать другие эмоции. К слову, именно чтение перед сном — один из способов повышения эффективности сна. Если у вас действительно случился период в жизни, когда было не до чтения, назовите книгу, которую планируете прочесть или только начали.
  • Говорить о книгах, которые не читали. Вы никогда не знаете, читал ли ее интервьюер и будет ли спрашивать о деталях. Лгать — недопустимый лайфхак для собеседования.

А какая Ваша любимая книга ?)

Дубликаты не найдены

мире написаны тысячи книг, Может милльоны, а может трилльоны, Их прочитаешь и ты уж старик, Дряхлый старик сединой убелённый.

Грэм Грин, Марти.Ларни, Д. Кронин, Драйзер..

еще одну «последнюю» вспомнила. Тоже очень понравилась.
«Синайский гобелен» — Уитмор Эдвард (но там еще части есть и не все перевдены :()

любимая — одна, две, три, несколько, по одной книге в каждом жанре.

но сказать — много. то же самое что сказать: я отношусь ко всем книгам одинаково. Что не исключено когда человек за свою жизнь прочитал только технические книги необходимые для работы.

любимой — она может быть потому, что она первая прочтенная книга этого стиля / автора.
или потому что она ближе всего тк тоим идеалам / мышлению.
Или наоборот показала тебе этот мир с другой стороны, научила жить иначе.
Или она оказалась рядом в трудный час, и прочитав её жизнь стала проще.

по мне так фраза — их много, что-то сродни с отсутствием своего мнения, или отсутствием действительно взволновавших разум книг.

Заранее извиняюсь, если я своими словами кого-то обидел.
У меня всё.

Вынужден не согласиться.
Книги не делают жизнь проще?
Не все из них — конечно.
книги с хорошим юмором — учат смеяться
утопии — верить
Анти утопии — показывают насколько хороша твоя ситуация / жизнь, какой бы плохой она ни была.
любовные романы — наверно вести себя в обществе с противоположным полом. ни знаю, ни читал
да и вообще хорошие книги учат жить. И да от этого жизнь становится проще.

но если все прочтенные вами книги только делают вашу жизнь сложнее. Если они не делают вас счастливее. Если не учат жить. То зачем вы читаете?

Книги не делают счастливее — это факт
во много знании много печали

Зачем люди вообще читают книги. Думаю но это вряд ли кто ответит.

«Последний солдат третьего рейха«.Ги Сайер.(дневник солдата воевавшего на восточном фронте)
«Наполеон походы и битвы«. Анри Лашук.(просто сама книга интересная с картинками численностью войск и т.д.)
«Апокалипсис от Кобы» Э.Родзинский(книга — просто бомба, читается очень легко,от неё реально не мог оторваться)
«Мы дрались с тиграми«Дрябкин Артем(воспоминания артиллериста,капитана Михина).

Это из последнего, или то что перечитывал несколько раз(так же то что бы посоветовал прочитать, must have так сказать). А сейчас , кстати читаю С. Кинга «Безнадега»

Жюль Верн «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров»
Рэй Брэдбэри «451 градус по Фаренгейту» и «Кладбище для безумцев»
Роберт Хайнлайн «Звездный десант»

Вот эти книги произвели огромное впечатление и незабываемые воспоминания.

тут сложно, с одной стороны:

«Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Очень яркие эмоции от книги, но очень слабо её помню

с другой:
«1984» Джорджа Оруэла — книгу прочитал всего пару лет назад, но эмоции ещё периодически накатывают

Из психологии: Филип Зимбардо: Эффект Люцифера-Почему хорошие люди превращаются в злодеев?

Для души: Шумская «Записки маленькой ведьмы».

И просто то,что я буду часто перечитывать: Б.Вербер дилогия «Танатонавты» и трилогия «Мы-Боги»

Очень, конечно, много всего нравится. Но ели спрашивать в рамках — что заставляет задуматься, то на ум приходят Дяченко.
Армагед-дом
Пандем
Vita nostra

и мой лучик света
Йар Эльтеррус
Мы были
Мы есть
Мы будем

Мы такие разные

Из вчерашнего литературного вечера со Стивеном Кингом и Джоном Гришэмом (Всё в лучших традициях пандемии, через Zoom).

Гришэм: Вопрос от читателя — вы когда-нибудь думали написать роман вместе?

Кинг: Я всегда готов. У меня даже есть идея — роман под названием «Вампирская Служба Юридической Помощи»

Кинг: Я вижу твоё лицо! Вся Америка видит твоё лицо!

Читать еще:  Кто любит читать книги

P.S. Если кто-то не знает, Джон Гришэм — бывший адвокат и пишет детективы, где ГГ непременно юрист

Стивен Кинг. «Бессонница»

Хочу поделиться с вами очередным отзывом одной из участниц нашей группы совместных чтений на книгу С. Кинга.

Главным героем романа является старик Ральф Робертс, у которого, после смерти жены начинаются проблемы со сном — с каждой ночью минут, проведённых в царстве Морфея, становится всё меньше и меньше. Народные средства (такие как: съесть медовых сот перед сном, послушать классическую музыку и прочее, вплоть до нескольких бокалов виски), которыми с ним с радостью делятся его знакомые, не имеют никакого эффекта, и стрелки часов отмеряют всё меньший срок сна.

Затем на почве затянувшейся бессонницы у Ральфа начинаются своего рода галлюцинации — он начинает видеть ауры людей, заглянув в которые он может много узнать о человеке (например, об официантке в забегаловке он узнал, что у неё проблемы с печенью и что в 1988 году та родила ребёнка), но, к сожалению, видением аур всё не ограничивается — он также видит трёх «маленьких лысых врачей» в халатах, которые забирают людские жизни.

Затем выясняется, что вся неразбериха, взвалившаяся на плечи героя, подчинена одной единственной цели некого ужасного кукловода одного из этих врачей Кровавого Короля — убить одного единственного маленького мальчика, являющегося важной частью Предназначения. Что может значить жизнь одного человека для мира? В романе дан ответ на этот вопрос: «Раз в поколение рождается человек – мужчина или женщина, не важно, – который будет влиять не только на жизни тех, кто его окружает, и даже не только тех, кто живет в мире краткосрочников одновременно с ним, но и на многие уровни выше и ниже мира краткосрочников. Такие люди – всегда великие люди, и они всегда служат Предназначению. Если их заберут слишком рано, то все изменится. Необходимо соблюдать равновесие. Ты можешь себе представить, что было бы, если бы Гитлер в детстве захлебнулся в ванночке? На первый взгляд может показаться, что мир был бы лучше, но на самом деле, если бы такое произошло, этого мира просто не существовало бы. Предположим, что Черчилль умер от отравления еще до того, как стал премьер-министром. Предположим, что Цезарь родился мертвым, задушенный собственной пуповиной… А человек, которого нам надо спасти, куда важнее всех тех, кого я перечислил» (В какой-то мере хочется верить, что все мы в нашем суровом мире влияем на что-то). И, задача Ральфа состоит в том, чтобы не дать погибнуть этому мальчику.

До этой книги не была знакома с творчеством Стивена Кинга, и всегда считала его просто автором ужасов, роман же дал мне понять, что что-то с моим пониманием этого жанра не то. Я не ожидала, что в книге так гармонично переплетутся мистика в купе с ужасом с реальными жизненными вещами: тема этичности абортов, насилия в семье, неизбежной старости и принятия смерти близких.

В книге часто встречаются стихотворения американских авторов и строчки песни Jefferson Airplane — White Rabbit («One pill makes you larger, And one pill makes you small», помните песенку из «Алисы»?), и, знаете, именно она крутилась в моей голове с того времени, как у Ральфа начались проблемы со сном, затем, на музыку наложилась яркая и пугающая сцена из «Дамбо», когда у малыша начались галлюцинации, — на тёмном маршируют разноцветные слоны с пугающей музыкой в оригинале, именно такое странное впечатление произвёл на меня роман, когда закрутилась вся эта кутерьма с аурами.

После прочтения долго не могла сформулировать своё впечатление о прочитанном, поскольку ничего подобного я раньше не читала. Несмотря на то, что читать про пожилых людей тяжело морально (ведь все мы не молодеем, не правда ли?), как же как воспринять многоуровневый склад мира романа с его короткосрочниками, долгосрочниками, Предопределениями и Случайностями, прочтение книги шло у меня легко; сюжет, персонажи, мир мне очень понравились, однозначно, одна из лучших книг (для меня, конечно), из мною прочитанных. И, пожалуй, это будет не последняя прочтённая мною книга этого автора.

Какая Ваша любимая книга?)

Какой ваш любимый чай?

Какая ваша любимая песня о любви, которую вы асоциируйте с любимым человеком?

Какие ваши любимые книги?

Топ-10 курток и плащей из новой коллекции Geox Статья

Человек случайностей — Айрис Мердок

Село и люди — Люко Дашвар

Молоко с кровью — Люко Дашвар

«Бремя страстей» Моэма, «Острие бритвы», его же.

любимой нет, но очень нравятся книги Чака Паланика и Достоевского

«Ребекка» Дафны Дю Морье, «Женщина в белом» Уилки Коллинза, «Возвращение в Брайдсхед» Ивлина Во, «Брачный сезон» Вудхауза.

Недавно прочитала Ремарка «Черный обелиск»,очень понравилось.Кто читал?Какие у него любимые произведения?.Достоевского тоже люблю.Вчера дочитала «Униженные и оскорбленные».)

И восходит солнце — Хэмингуэй

Корабль дураков — Энн Портер

Цветы для Элджернона

Сейчас читаю «Анна Каренина» и поражаюсь как мужик мог написать такое. Очень нравится.

А любимых много.

Недавно прочитала Ремарка «Черный обелиск»,очень понравилось.Кто читал?Какие у него любимые произведения?.Достоевского тоже люблю.Вчера дочитала «Униженные и оскорбленные».)

«Тени в Раю». Прочитала почти что всего Ремарка, но это произведение понравилось больше всего. На втором месте, наверное, «Жизнь в займы».

Недавно прочитала Ремарка «Черный обелиск»,очень понравилось.Кто читал?Какие у него любимые произведения?.Достоевского тоже люблю.Вчера дочитала «Униженные и оскорбленные».)

у Ремарка лучшими считаются три товарища,жизнь взаймы и триумфальная арка.один из моих любимых писателей

любимых много. Гоголь,Достоевский,Толстой,Уальд,Мопассан и т.д.

Да, три товарища. Я плакала над ней.

любимых много. Гоголь,Достоевский,Толстой,Уальд,Мопассан и т.д.

у ги есть класная книженцыя пышка про проститушен я зачитывался в инсте всегда и друганов сваих падсадил . суперляда !

Цветы для Элджернона

Недавно прочитала Ремарка «Черный обелиск»,очень понравилось.Кто читал?Какие у него любимые произведения?.Достоевского тоже люблю.Вчера дочитала «Униженные и оскорбленные».)

Время жить и время умирать

На западном фронте без перемен

Возлюби ближнего своего

а еще советую почитать Проспера Мериме — Души чистилища

любимых много. Гоголь,Достоевский,Толстой,Уальд,Мопассан и т.д.

О! Мопассан — это вне конкуренции! Все произведения великолепны и вне времени.

любимых много. Гоголь,Достоевский,Толстой,Уальд,Мопассан и т.д.

О! Мопассан — это вне конкуренции! Все произведения великолепны и вне времени.

щас милый друг с кабачком в цене — пасматрите !

Януш Вишневский «Одиночество в сети»

Недавно прочитала Ремарка «Черный обелиск»,очень понравилось.Кто читал?Какие у него любимые произведения?.Достоевского тоже люблю.Вчера дочитала «Униженные и оскорбленные».)

«Черный обелиск» как то не впечатлил.А вот «Триумфальная арка» -любимое произведение Ремарка.

Читать еще:  Книги по повышению самооценки

Много. Из САМЫХ близких (даже не любимых, они тоже не самые высшие, но они именно «мои»): Сто лет одиночества (Маркес), Как говорил Заратустра (Ницше), Темные аллеи (Бунин), Невыносимая легкость бытия (Кундера), Чума (Камю), Фауст (Гете). Обожаю и бесконечно перечитываю, с ними очень много в жизни связано. Еще очень люблю Уальда, но что-то одно выделить не могу.

Кстати, Паланик гей))

Очень люблю Шекспира «Гамлет» например. Цвейг, очень понравилась «Мария Стюарт», Сенкевича недавно прочла «Камо Грядеши», просто неизгладимое впечатление. да, так сразу и не вспомнишь.

Сейчас читаю «Анна Каренина» и поражаюсь как мужик мог написать такое. Очень нравится.

А любимых много.

я тоже сейчас «А. Каренину» читаю.. но мне не очень.. какие-то персонажи там неприятные все без исключения..)

а мне у него «колыбельная» больше всего понравилась)

а мне у него «колыбельная» больше всего понравилась)

у него все книги хороши)

Сага «Сумерки», прочитала 4 книги на одном дыхании. Еще очень нравится как Эльчин Сафарли пишет, читала у него «Я вернусь» и «Туда без обратно».

«Сестра Керри» Драйзера и все Ремарка)

а мне у него «колыбельная» больше всего понравилась)

Читала Колыбельную, Б.клуб, Удушье — ну всё равно какая-то беллетристика это всё) В 19 лет читать норм:)

ГостьСейчас читаю «Анна Каренина» и поражаюсь как мужик мог написать такое. Очень нравится.

А любимых много.я тоже сейчас «А. Каренину» читаю.. но мне не очень.. какие-то персонажи там неприятные все без исключения..)

«Анна Каренина» замечательная книга! Хотя я её читала в 15 лет(может сейчас по другому бы восприняла) и помню очень очень понравилась, особенно описание уклада семейной жизни Китти. Она разве неприятный персонаж?

Очень люблю Шекспира «Гамлет» например. Цвейг, очень понравилась «Мария Стюарт», Сенкевича недавно прочла «Камо Грядеши», просто неизгладимое впечатление. да, так сразу и не вспомнишь.

Тоже тоже обожаю Цвейга и Шекспира.

Все книги Фазиля Искандера и все книги Константина Паустовского! А на закуску Стейнбек «Зима тревоги нашей».

Экзистенциалисты пройденный этап, а раньше очень восторгалась. Но всё же выделю Камю «Чума»(хотя и «Посторонний» ничего) и Голдинга.

Недавно прочла «Ангел для сестры», в конце прямо до слез

Все книги Фазиля Искандера и все книги Константина Паустовского! А на закуску Стейнбек «Зима тревоги нашей».

Стейнбека читала только Г.г., Зиму не читала. Раз даже в любимые занесли. надо почитать)

А рассказы самые занимательные у Эдагара По. Обожаю его)))

Ухожу из ветки, а то флуду навела

Муж с топором против жены с молотком

Машина или квартира?

Эффективна ли обертывание ног?

Плюшевый коронавирус

Почему все мужчины форума влюблены в Славянку?

«Бремя страстей» Моэма, «Острие бритвы», его же.

О да! забыла. Весь Моэм.

Стейнбека читала только Г.г., Зиму не читала. Раз даже в любимые занесли. надо почитать)

А рассказы самые занимательные у Эдагара По. Обожаю его)))

Ухожу из ветки, а то флуду навела

Сразу видно-книжки любите!. Такой флуд не стыден.

у Ремарка лучшими считаются три товарища,жизнь взаймы и триумфальная арка.один из моих любимых писателей

ну а как же западный фронт? или это вы решаете что лучшими считается? ай яй яй

жизнь взаймы читала во время того как тяжело заболела кстати. Так больше впечатляет =)

Портрет Дориана Грея

Да много книг на самом деле

КираСтейнбека читала только Г.г., Зиму не читала. Раз даже в любимые занесли. надо почитать)

А рассказы самые занимательные у Эдагара По. Обожаю его)))

Ухожу из ветки, а то флуду навела

Сразу видно-книжки любите!. Такой флуд не стыден.

Спасибо! Я не то что люблю, я фанат хорошей литературы и очень сожалею, что моей жизни не хватит на то, чтобы добраться до многих достойных произведений.

Ирвинг Шоу » Солнечные берега реки Ленты» ( новеллы). Подарок душе! кто читал-тот подтвердит. Кто прочитает в первый раз-завидую.

Да, три товарища. Я плакала над ней.

Вот кстати странно, но я не плакала. Наверное потому что после западного фронта читала — вот там я рыдала. Если вам ТТ так понравились, почитайте Виана «Пена дней» хотя это совсем из другой оперы, но потом поймёте почему посоветовала его)) Хотя может и не понравится, не знаю

дую тем,кто сейчас читает.Временно на детские книжки перешла,времени на свои пока нет. Детки.Но,скоро наверстаю

дую тем,кто сейчас читает.Временно на детские книжки перешла,времени на свои пока нет. Детки.Но,скоро наверстаю

Сама много читала всегда,хорошего.А вот самые любимые А.Дюма,потому как первые мои книги из больших романов,лет с 8 начала их читать.Иногда перелистываю с ностальгией.

ЗАВИдую тем,кто сейчас читает.

А было время когда в таких темах многие написали бы «Красное и чёрное» Ст. и из Кафки что-либо. Все их обсуждали. Сейчас я заметила на пике популярности Ремарк и Уайльд, а журналисты «Пёстрые письма» всё чаще затрагивают последние годы. А в 90-тые все по Бальзаку с ума сходили! :))) мои наблюдения)

новеллы мопассана и о генри

100 лет одиночества маркеса

чехов весь, за исключением пьес

Кстати, Паланик гей))

паэтаму я его и люблю +10

Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы, частично или полностью опубликованные с помощью сервиса Woman.ru. Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.

Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта Woman.ru. Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта.

Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс. Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.) на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector